Зарегистрироваться E-mail: Пароль: Восстановить пароль

Авторы Контакты Принять участие in English

показывать

Подсемейство Lamiinae

Insecta подкласс Pterygota инфракласс Neoptera надотряд Holometabola отряд Coleoptera подотряд Polyphaga инфраотряд Cucujiformia надсемейство Chrysomeloidea семейство Cerambycidae → подсемейство Lamiinae Latreille, 1825

urn:lsid:insecta.pro:taxonomy:842328

Lamiinae

Дочерние таксоны

Трибы: 50 (23 проиллюстрировано). Роды: 1365 (57 проиллюстрировано). Подроды: 52 (14 проиллюстрировано). Виды.

Acanthocinini Blanchard, 1845 [триба]

Acanista, Acanthocinus, Acanthodoxus, Acartus, Aegocidnexocentrus, Alcathous, Alcathousites, Alcidion, Alphinellus, Amniscites, Amniscus, Ancylistes, Anisolophia, Anisopodesthes, Anisopodus, Antecrurisa, Antilleptostylus, Apteralcidion, Apteroleiopus, Astyleiopus, Astylidius, Astylopsis, Atelographus, Atrypanius, Australiorondonia, Australoleiopus, Baecacanthus, Baryssinus, Beloesthes, Boninella, Boninoleiops, Bourbonia, Brevoxathres, Bulbolmotega, Callipero, Calolamia, Canidia, Carinoclodia, Carpheolus, Carphina, Carphontes, Catharesthes, Chaetacosta, Chydaeopsis, Clavemeopedus, Cleodoxus, Clodia, Cobelura, Coenopoeus, Colobeutrypanus, Cometochus, Contoderopsis, Contoderus, Cosmotoma, Cristenes, Cristeryssamena, Cristisse, Cristocentrus, Cristosydonia, Cristurges, Dectes, Didymocentrotus, Dolichoplomelas, Driopea, Eleothinus, Elongatocontoderus, Emeopedopsis, Emeopedus, Eneodes, Enes, Eoporis, Erphaea, Eryssamena, Eucharitolus, Eugamandus, Eugrapheus, Euryxaenapta, Eutrichillus, Eutrypanus, Exalcidion, Exocentrancylistes, Exocentroides, Fasciculancylistes, Fisherostylus, Freoexocentrus, Glaucotes, Goephanes, Goephanomimus, Granastyochus, Graphisurus, Hamatastus, Hexacona, Hiekeia, Hoplomelas, Hoploranomimus, Hybolasiellus, Hybolasiopsis, Hybolasius, Hylettus, Hyperplatys, Idephrynus, Inermoleiopus, Intricatotrypanius, Ipochira, Isse, Jordanoleiopus, Kallyntrosternidius, Lagocheirus, Lasiolepturges, Lathroeus, Leiopus, Leptocometes, Leptostylopsis, Leptostylus, Leptrichillus, Lepturdrys, Lepturgantes, Lepturges, Lepturginus, Lepturgotrichona, Lethes, Liodasys, Liopinus, Lithargyrus, Lophopoenopsis, Lophopoeum, Maculileiopus, Mahenoides, Maublancancylistes, Mecotetartus, Mesolamia, Metadriopea, Metalamia, Microhoplomelas, Microlamia, Microplia, Mimacanthocinus, Mimaderpas, Mimagnia, Mimancylistes, Mimeryssamena, Mimexocentroides, Mimexocentrus, Mimhoplomelas, Mimobybe, Mimocyrtinoclytus, Mimodriopea, Mimohoplorana, Mimoleiopus, Mimomyromeus, Mimotrypanius, Mimoxenolea, Mimozygoceropsis, Moala, Myrmecoclytus, Myrmexocentroides, Myromeus, Myromexocentrus, Nanustes, Neacanista, Neacanthocinus, Nealcidion, Neobaryssinus, Neoeryssamena, Neoeutrypanus, Neoischnolea, Neopalame, Neosciadella, Neseuterpia, Nesomomus, Nobuosciades, Nonymodiadelia, Nyssocarinus, Nyssocuneus, Nyssodectes, Nyssodrysilla, Nyssodrysina, Nyssodrysternum, Nyssosternus, Oedopeza, Olenosus, Olmotega, Ombrosaga, Onalcidion, Ophthalmemeopedus, Ostedes, Oxathres, Oxathridia, Ozineus, Palame, Parabaryssinus, Paracanthocinus, Paracartus, Parachydaeopsis, Paraclodia, Paracorus, Paracristenes, Paracristocentrus, Paradidymocentrus, Paradriopea, Paraegocidnus, Parahiekeia, Paralcidion, Paraleiopus, Paramyromeus, Parancylistes, Paranisopodus, Paranonyma, Paraphloeopsis, Paraprobatius, Pararondibilis, Parasphigmothorax, Parasumelis, Paratenthras, Paratrypanius, Paremeopedus, Pareoporis, Pareryssamena, Parexocentrus, Paripochira, Paroectropsis, Paroecus, Paroligopsis, Parostedes, Pattalinus, Pentheochaetes, Pericorus, Pertyia, Phlaeopsis, Phrissolaus, Phyxium, Piezochaerus, Planeacanista, Poecilippe, Polyacanthia, Probatiomimus, Proseriphus, Proxatrypanius, Pseudacanthocinus, Pseudancylistes, Pseudastylopsis, Pseudexocentrus, Pseudhoplomelas, Pseudhoplorana, Pseudipochira, Pseudoclodia, Pseudocobelura, Pseudocriopsis, Pseudodidymocentrus, Pseudolepturges, Pseudolmotega, Pseudomyromeus, Pseudononyma, Pseudostedes, Psilocnaeia, Psilodasys, Pucallpa, Pulchrodiboma, Pygmaleptostylus, Rondibilis, Ropicomorphoides, Scapacartus, Scapexocentrus, Scapodasys, Scapogoephanes, Sciades, Sciadosoma, Spineugrapheus, Spinexocentrus, Spinipochira, Spinogoephanes, Spinohybolasius, Spinoleioposopus, Spinoleiopus, Spinomyrmecoclytus, Spinopterolophia, Sporetus, Stenellipsis, Stenocidnus, Stenolis, Stenomiaenia, Sternacanista, Sternacutus, Sternidius, Sternidocinus, Striatacanthocinus, Striomiaena, Striononyma, Styloleptoides, Styloleptus, Subexocentrus, Subinermexocentrus, Sumelis, Sympagus, Tenthras, Teosophronica, Tephrolamia, Tetrorea, Tomrogersia, Toronaeus, Transipochira, Trichacanthocinus, Trichalcidion, Trichalphus, Trichastylopsis, Trichellipsis, Trichemeopedus, Trichexocentrus, Trichhoplomelas, Trichillurges, Trichipochira, Trichocanonura, Trichocontoderes, Trichodiboma, Trichohoplorana, Tricholeiopus, Trichonius, Trichonyssodrys, Trichorondibilis, Trichorondonia, Trichotithonus, Tropanisopodus, Tropidozineus, Truncatipochira, Trypanidiellus, Trypanidius, Tuberastyochus, Tuberculacanthocinus, Tuberculancylistes, Tuberculipochira, Tuberenes, Tylocerina, Urgleptes, Valenus, Velledomimus, Xaenapta, Xenocona, Xenostylus, Xylergates, Xylergatoides, Zambiana

Acrocinini Thomson, 1860 [триба]

Acrocinus, Macropophora

Aderpasini Breuning & Téocchi, 1977 [триба]

Aderpas

Amphoecini Breuning, 1951 [триба]

Amphoecus

Apomecynini Thomson, 1860 [триба]

Acanthosybra, Acestrilla, Acrepidopterum, Adetus, Aethiopia, Aletretiopsis, Alluaudia, Amblesthidopsis, Ametacyna, Amphicnaeia, Ancornallis, Apomecyna, Apomecynoides, Apterapomecyna, Apyratuca, Asaperda, Assinia, Asyngenes, Athylia, Atimura, Atrichocera, Auxa, Baudona, Bebelis, Bisaltes, Bityle, Brachysybra, Bybe, Bybeana, Callomecyna, Camira, Catuaba, Cauca, Ceylanosybra, Coomanum, Cornallis, Cristepilysta, Cristoopsis, Cylindrosybra, Cyrtinoopsis, Diamecyna, Diasybra, Diaxenes, Discolops, Dolichoropica, Dolichosybra, Doliops, Dorcasta, Dyemus, Dymascus, Ebaeides, Elongatosybra, Enaretta, Enispiella, Eosybra, Epaphra, Epilysta, Epilystoides, Eremon, Eremophanes, Eremophanoides, Eremosybra, Estigmenida, Euryplocia, Euryzeargyra, Euteleuta, Eyiaba, Falsepilysta, Falsexocentroides, Falsexocentrus, Falsischnolea, Falsomoechotypa, Falsomoechotypoides, Falsoparmena, Falsoplocia, Falsoropica, Falsoropicoides, Fasciculapomecyna, Gemylus, Hestimidius, Hestimoides, Hippaphesis, Hispomorpha, Hyagnis, Hyagnoides, Ichthyodes, Iproca, Irundiaba, Ischioloncha, Lagriadoliops, Lamprobityle, Laosepilysta, Leptophaula, Macroropica, Metamecyna, Metamecynopsis, Metepilysta, Meximia, Microlera, Microleroides, Microplocia, Mimaelara, Mimamblesthidus, Mimassinia, Mimatimura, Mimatybe, Mimecyroschema, Mimepilysta, Mimeunidia, Mimodiaxenes, Mimofalsoropica, Mimohyagnis, Mimononyma, Mimononymoides, Mimoopsis, Mimophaeopate, Mimoplocia, Mimopothyne, Mimosybra, Mimotetrorea, Mimoxenoleoides, Mimozeargyna, Mycerinopsis, Mynonoma, Neosybra, Nicomioides, Niphoropica, Niphosaperda, Novorondonia, Ogmodera, Oopsidius, Oopsis, Orcesis, Palausybra, Palpicrassus, Parabybe, Paracanthosybra, Paracornallis, Paradoliops, Paradyemus, Paraesylacris, Parahathlia, Parahyagnis, Paramblesthidopsis, Paramecyna, Paranicomia, Pararopica, Parastathmodera, Paratheresina, Parathylia, Parauxa, Parazorilispe, Parepilysta, Pareunidia, Parichthyodes, Pariproca, Parmenonta, Pemptolasius, Phaeapate, Philomecyna, Phrynidius, Pithodia, Plocia, Plociella, Poromecyna, Potiatuca, Praonethomimus, Prosenella, Pseudaelara, Pseudapomecyna, Pseudauxa, Pseudepectasis, Pseudepilysta, Pseudichthyodes, Pseudoopsis, Pseudorucentra, Pseudostenidea, Pseudosybra, Pseudosybroides, Pseudozorilispe, Ptericoptus, Ramularius, Rhadia, Ropicapomecyna, Ropicella, Ropicomimus, Ropicosybra, Rosalba, Rucentra, Sarillus, Schoutedenius, Setoropica, Somatolita, Souvanna, Spineuteleuta, Stathmodera, Stenocoptoides, Stenocoptus, Stenopausa, Sybra, Sybrepilysta, Sybrohyagnis, Sybroides, Sybromimus, Sybroopsis, Sybroplocia, Symperga, Sympergoides, Tethystola, Tetrarpages, Theresina, Trichohestima, Trichomecyna, Tuberculosybra, Tucumaniella, Tyloxoles, Typophaula, Undulatodoliops, Vitalisia, Xylariopsis, Xylosybra, Zeargyrodes

Cloniocerini Lacordaire, 1872 [триба]

Cloniocerus

Desmiphorini Thomson, 1860 [триба]

Acaua, Aconopteroides, Aconopterus, Adjinga, Allomicrus, Amblymora, Amblymoropsis, Amymoma, Anacasta, Ancita, Anisopeplus, Aphronastes, Asaperdina, Atelodesmis, Atimiliopsis, Atimiola, Australothelais, Baraeomimus, Belodasys, Beloderoides, Blabia, Blabicentrus, Brachaciptera, Bucynthia, Bulborhodopis, Catognatha, Ceiupaba, Chaetacanthidius, Cicatrisestola, Cicatrisestoloides, Cicuiara, Clermontia, Coeloprocta, Cotycicuiara, Crinotarsus, Cristatosybra, Cristorhodopina, Curuapira, Cymatonycha, Cyocyphax, Demonassa, Deroplia, Desmiphora, Diadelia, Diadelioides, Diadeliomimus, Diliolophus, Disgregus, Dolichestola, Dorcaschesis, Dysthaeta, Ectatina, Ectatosia, Epicasta, Esaguasu, Essisus, Estola, Estoloides, Estolomimus, Euestola, Eupogonius, Euryclytosemia, Falsadjinga, Falsamblymora, Falsapomecyna, Falsatimura, Falsestoloides, Falsohyagnis, Falsometopides, Falsorsidis, Falsoserixia, Falsostesilea, Falsozeargyra, Falsozorispiella, Gibbestola, Gibbestoloides, Gyrpanetes, Hallothamus, Hoplorana, Icublabia, Illaena, Inermaegocidnus, Inermestola, Inermestoloides, Iphiote, Ipochiromima, Ischnolea, Ischnoleomimus, Iurubanga, Jolyellus, Kerodiadelia, Lamiessa, Languriomorpha, Laoterinaea, Lebisia, Mesotroea, Metallographeus, Metasulenus, Meton, Microrhodopis, Micurus, Mimacalolepta, Mimadjinga, Mimaeschopalaea, Mimalblymoroides, Mimapatelarthron, Mimapomecyna, Mimasyngenes, Mimauxa, Mimepaphra, Mimeremon, Mimestola, Mimestoloides, Mimeuseboides, Mimipochira, Mimocentrura, Mimocoedomea, Mimodiadelia, Mimodystasia, Mimogmodera, Mimogyaritus, Mimohomonoea, Mimolophia, Mimolophioides, Mimomorpha, Mimomulciber, Mimopogonius, Mimoricopis, Mimoscapeuseboides, Mimosciadella, Mimoserixia, Mimostedes, Mimostenellipsis, Mimotemnosternus, Mimothelais, Mimotroea, Mimovitalisia, Mimoxylotoles, Mimozotale, Monnetyra, Murupi, Mynonebra, Myonebrides, Nedine, Neocolobura, Neodiadelia, Neoepaphra, Nepagyrtes, Nicarete, Nonyma, Nyoma, Oiceaca, Oricopis, Othelais, Otroea, Otroeopsis, Panegyrtes, Parablabicentrus, Paradesmiphora, Paradiadelia, Paradjinga, Paramblymora, Paraphronastes, Parapteridotelus, Pararhopaloscelides, Parasalvazaon, Parasophronica, Parasophroniella, Parasulenus, Paratimiola, Parectatina, Parectatosia, Psenocerus, Pseudanaesthetis, Pseudancita, Pseudectatosia, Pseudepaphra, Pseudestola, Pseudestoloides, Pseudeuseboides, Pseudischnolea, Pseudocentruropsis, Pseudomesosella, Pseudonicarete, Tigrinestola

Dorcadiini (Lamiini) Thomson, 1860 [триба]

Dorcadion, Eodorcadion, Iberodorcadion, Neodorcadion, Politodorcadion

Dorcaschematini Thomson, 1860 [триба]

Dorcaschema, Olenecamptus

Enicodini Thomson, 1864 [триба]

Anomonotes

Gyaritini Breuning, 1956 [триба]

Apatelarthron

Homonoeini Thomson, 1864 [триба]

Anapausa, Anapausoides

Laticraniini Lane, 1959 [триба]

Amplitempora

Moneilemini Thomson, 1864 [триба]

Moneilema

Petrognathini Blanchard, 1845 [триба]

Petrognatha

Phacellini Lacordaire, 1872 [триба]

Phantasini Hunt & Breuning, 1957 [триба]

Acanthesthes

Phrissomini Thomson, 1860 [триба]

Herophila, Morimus

Stenobiini Breuning, 1950 [триба]

Aphalanthus

Sternotomini Thomson, 1860 [триба]

Anatragoides

Tetraopini Thomson 1860 [триба]

Phaea, Tetraopes

Tetropini Planet, 1924 [триба]

Tetrops

Theocridini Lacordaire, 1872 [триба]

Aplanodema

Xylorhizini Lacordaire, 1872 [триба]

Aetholopus, Xylorhiza

Zygocerini Lacordaire, 1872 [триба]

Zygocera, Zygoceropsis

Фотографии Lamiinae, определенные до надвидового таксона

Пожалуйста, перейдите на страницу фото и наишите в комментариях к нему название более точного таксона, если оно вам известно. Кроме того, можно перейти на страницу со всеми фотографиями Lamiinae sp. в большом размере.

Lamiinae sp. Lamiinae sp. Lamiinae sp. Lamiinae sp. Lamiinae sp. Lamiinae sp. Lamiinae sp.

Комментарии

Форма загрузки комментариев неактивна для незарегистрированных пользователей.
Зарегистрируйтесь или зайдите в свой аккаунт, чтобы загрузить комментарий.

* По умолчанию переводом комментариев c русского на английский занимается администрация сайта. Если вы хотите по максимуму сохранить авторский стиль либо просто облегчить жизнь переводчику — скопируйте текст вместе с тегами из окна с русским комментарием, вставьте его в окно английского и замените русский текст на английский, сохранив теги.

Insecta.pro: международный энтомологический портал. Условия использования и публикации материалов.

Редактор и администратор проекта: Петр Храмов.

Кураторы: Константин Ефетов, Александр Жаков, Святослав Князев, Евгений Комаров, Станислав Корб, Василий Феоктистов.

Модераторы: Александр Жаков, Евгений Комаров, Дмитрий Пожогин, Василий Феоктистов.

Спасибо всем авторам, публикующим свои материалы на сайте.

© Каталог насекомых мира Insecta.pro, 2007—2018.

Каталог видов с возможностью отбора по признакам (география, время лёта и др.).

Фотогалерея с изображениями представителей Insecta.

Подробная классификация насекомых с переченем основных источников.

Несколько тематических статей и регулярно пополняемый блог.