E-mail: Password: Create an Account Recover password

Authors Contacts Get involved Русская версия

show

Family Crambidae

Insecta subclass Pterygota infraclass Neoptera superorder Holometabola order Lepidoptera superfamily Pyraloidea → family Crambidae

urn:lsid:insecta.pro:taxonomy:98

Crambidae

Daughter taxa

Subfamilies: 15 (11 illustrated). Tribes: 24 (9 illustrated). Genera: 1010 (143 illustrated). Subgenera: 4 (1 illustrated). Species.

Midilinae [subfamily]

Erupini, Midilini

Noordinae [subfamily]

Noorda

Pyraustinae [subfamily]

Margarodini, Pyraustini, Spilomelini,
Aboetheta, Achyra, Acicys, Aethaloessa, Aetholix, Agathodes, Aglaops, Agrioglypta, Ametrea, Anageshna, Analyta, Anania, Anarmodia, Anisoctena, Aphytoceros, Apilocrocis, Aplectropus, Apogeshna, Aporocosmus, Archernis, Arenochroa, Arthromastix, Arthroschista, Arxama, Asciodes, Ategumia, Atelocentra, Atomopteryx, Auchmophoba, Aulacophora, Authaeretis, Azochis, Bacotoma, Betousa, Bicilia, Blepharomastix, Bocchoris, Bocchoropsis, Calamochrous, Cangetta, Caprinia, Catapsephis, Ceratarcha, Ceratoclasis, Chalcidoptera, Charitoprepes, Chilochroma, Choristostigma, Chromodes, Chrysothyridia, Circobotys, Cirrhochrista, Cissachroa, Coelobathra, Coelorhyncidia, Colomychus, Compacta, Conchylodes, Condega, Condylorrhiza, Coptobasis, Coremata, Criophthona, Crocidophora, Crypsiptya, Cryptobotys, Cryptographis, Cyclarcha, Cyclocena, Daulia, Deana, Desmia, Deuterarcha, Deuterophysa, Diacme, Diaphantania, Diasemiodes, Diastictis, Diathrausta, Dichocrocis, Didymostoma, Discothyris, Dracaenura, Dysallacta, Ebulea, Ebuleodes, Ecpyrrhorrhoe, Ectadiosoma, Emphylica, Endocrossis, Endographis, Endotrichella, Epicorsia, Epiecia, Epipagis, Eporidia, Ercta, Erilusa, Erinothus, Euclasta, Eudaimonisma, Eulepte, Euleucinodes, Eurrhypara, Eurrhyparodes, Eurybela, Eusabena, Exeristis, Filodes, Framinghamia, Fumibotys, Furcivena, Gadessa, Geshna, Gethosyne, Glauconoe, Glycythyma, Goniorhynchus, Gyptitia, Hahncappsia, Haritalodes, Helvibotys, Heterocnephes, Hileithia, Hoterodes, Hyalea, Hyalobathra, Hyalorista, Hydropionea, Hymenia, Hymenoptychis, Hyperthalia, Idiusia, Ischnurges, Isocentris, Lamprophaia, Lamprosema, Laniifera, Lepidoneura, Lepidoplaga, Leucinodes, Leucochroma, Leucochromodes, Leucophotis, Limbobotys, Lineodes, Liopasia, Lipararchis, Loxomorpha, Loxoneptera, Loxostege, Loxostegopsis, Luma, Lypotigris, Mabra, Macaretaera, Macrobela, Macrospectrodes, Maracayia, Massepha, Megaphysa, Megastes, Meroctena, Merodictya, Mesocondyla, Metallarcha, Metoeca, Micromartinia, Microphysetica, Microthyris, Mimasarta, Mimophobetron, Mimorista, Mimudea, Monocoptopera, Munroeodes, Mutuuraia, Myriostephes, Myrmidonistis, Nagiella, Nascia, Nausinoe, Neadeloides, Nealgedonia, Neohelvibotys, Neoleucinodes, Nevrina, Niphograpta, Niphostola, Nolckenia, Nomis, Nosophora, Nothomastix, Obtusipalpis, Oenobotys, Oligocentris, Omiodes, Ommatospila, Omphisa, Opsibotys, Oronomis, Orphanostigma, Orthospila, Osiriaca, Ostrinia, Otiophora, Pachynoa, Pagyda, Palepicorsia, Paliga, Palpusia, Pantographa, Paracorsia, Paranomis, Paratalanta, Parbattia, Pardomima, Parotis, Patania, Patissodes, Penestola, Peribona, Perispasta, Perisyntrocha, Phaedropsis, Phlyctaenia, Phostria, Piletosoma, Pilocrocis, Platygraphis, Platytesis, Polygrammodes, Polythlipta, Portentomorpha, Praeacrospila, Preneopogon, Prenesta, Proconica, Prodasycnemis, Proleucinodes, Prooedema, Prophantis, Prorodes, Protepicorsia, Proteurrhypara, Protonoceras, Psammotis, Psara, Pseudanalthes, Pseudebulea, Pseudopyrausta, Pygospila, Pylartes, Pyrausta, Ravanoa, Rehimena, Rhagoba, Rhectocraspeda, Rhectosemia, Rhectothyris, Rhimphalea, Rhimphaliodes, Salbia, Samea, Sameodes, Saroscelis, Sathria, Saucrobotys, Sclerocona, Sedenia, Sericophylla, Sericoplaga, Siga, Sinibotys, Sisyracera, Sisyrophora, Sitochroa, Somatania, Sparagmia, Spilomela, Stemorrhages, Steniodes, Sufetula, Syllepis, Symmoracma, Syngamia, Tabidia, Talanga, Tangla, Tatobotys, Tenerobotys, Terastia, Tetridia, Thliptoceras, Thysanodesma, Torqueola, Trichaea, Trigonobela, Trithyris, Triuncidia, Tylostega, Tyspanodes, Udonomeiga, Ulopeza, Uresiphita, Vatica, Voliba, Xacca, Xanthomelaena, Xanthopsamma, Xanthostege, Zagiridia, Zebrodes, Zebronia, Zenamorpha

Wurthiinae [subfamily]

Niphopyralis

Blechroglossa [genus]

Meridiophila [genus]

Tirsa [genus]

Tirsa fiona

Witlesia [genus]

Crambidae photos with superspecies identification

If you know the species, please, click on the picture and write the species name in Comments section. Also, you can go to the gallery page with all photos of Crambidae sp. (large size), and suggest the identification.

Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp. Crambidae sp.

Comments

Please, create an account or log in to add comments.

Insecta.pro: international entomological community. Terms of use and publishing policy.

Project editor in chief and administrator: Peter Khramov.

Curators: Konstantin Efetov, Vasiliy Feoktistov, Svyatoslav Knyazev, Evgeny Komarov, Stan Korb, Alexander Zhakov.

Moderators: Vasiliy Feoktistov, Evgeny Komarov, Dmitriy Pozhogin, Alexandr Zhakov.

Thanks to all authors, who publish materials on the website.

© Insects catalog Insecta.pro, 2007—2024.

Species catalog enables to sort by characteristics such as expansion, flight time, etc..

Photos of representatives Insecta.

Detailed insects classification with references list.

Few themed publications and a living blog.