Create an Account E-mail: Password: Recover password

Authors Contacts Get involved Русская версия

show

Subfamily Ennominae

Insecta subclass Pterygota infraclass Neoptera superorder Holometabola order Lepidoptera superfamily Geometroidea family Geometridae → subfamily Ennominae

urn:lsid:insecta.pro:taxonomy:164

Ennominae

Daughter taxa

Tribes: 39 (29 illustrated). Genera: 729 (160 illustrated). Subgenera: 25 (13 illustrated). Species.

Alsophilini Herbulot, 1962 [tribe]

Boarmiini [tribe]

Abaciscus, Acrodontis, Adactylotis, Aethalura, Afriberina, Alcis, Amblychia, Amraica, Anacamptodes, Anavinemina, Anavitrinella, Antiphoides, Apheloceros, Apophyga, Arichanna, Ascotis, Ateloptila, Athroolopha, Biclavigera, Boarmacaria, Bordeta, Bornealcis, Bracca, Calamodes, Calicha, Calichodes, Callhistia, Callocasta, Catoria, Chesiadodes, Chorodna, Chrysoblephara, Cleora, Cleorodes, Coremecis, Craspedosis, Crocota, Cusiala, Dalima, Darisa, Dasyboarmia, Dasyfidonia, Dasypteroma, Deileptenia, Deinotrichia, Didymoctenia, Dilophodes, Diplurodes, Ecleora, Ectropidia, Ectropis, Ekboarmia, Ematurga, Ephemerophila, Epimecis, Erebomorpha, Eubarnesia, Eumannia, Euphronarcha, Eurranthis, Exeliopsis, Exelis, Fagivorina, Gasterocome, Gastrinodes, Glaucina, Glena, Glenoides, Habermannia, Hesperumia, Heterarmia, Heterogena, Hulstina, Hypomecis, Hyposidra, Iridopsis, Ithysia, Iulotrichia, Jankowskia, Krananda, Lassaba, Lipogya, Lophobates, Megalycinia, Megametopon, Melanochroia, Menophra, Mericisca, Microcalicha, Milionia, Monocerotesa, Myrioblephara, Necyopa, Neoalcis, Neogyne, Nepterotaea, Nigriblephara, Nychiodes, Omphalucha, Ophthalmitis, Orthofidonia, Pachyplocia, Palaeocrocota, Paraboarmia, Paradarisa, Paradromulia, Paraglaucina, Parapheromia, Parectropis, Peribatodes, Phanerothyris, Phaselia, Phelotis, Pholodes, Phthonosema, Phyllometra, Pimaphera, Pleurolopha, Pogonopygia, Polyacme, Polymixinia, Praesos, Prionomelia, Prochasma, Protoboarmia, Pseudalcis, Pseuderannis, Pseudeusemia, Psilalcis, Psilosticha, Pterotaea, Racotis, Rikiosatoa, Ruttellerona, Sardocyrnia, Satoblephara, Sciadia, Scioglyptis, Scotorythra, Selidosema, Sinameda, Spartopteryx, Stenoporpia, Symmetroctena, Syneora, Synglochis, Synopsia, Sysstema, Tephronia, Tesiophora, Thallogama, Thoyowpongia, Tornos, Tracheops, Uliura, Xandrames, Xerodes, Zanclomenophra, Zanclopera, Zermizinga, Zernyia

Bupalini [tribe]

Bupalus

Nephodiini Warren, 1894 [tribe]

Neoselenia

Palyadini Guenée, 1858 [tribe]

Theriini [tribe]

Theria

Agaraeus Kuznetzov & Stekolnikov, 1982 [genus]

Agaraeus discolor, Agaraeus parva

Antipercnia Inoué, 1992 [genus]

Antipercnia belluaria

Autophylla Warren, 1894 [genus]

Autophylla pallida

Bombycodes Guenée in Boisduval & Guenée, 1857 [genus]

Bombycodes aspilaria, Bombycodes fumosa

Caradrinopsis Swinhoe, 1904 [genus]

Caradrinopsis obscuraria

Clepsimelea Warren, 1897 [genus]

Clepsimelea phryganeoides

Clepsiphron Turner, 1922 [genus]

Clepsiphron calycopis

Crambometra Prout, 1915 [genus]

Crambometra derelicta

Cypra Boisduval, 1832 [genus]

Cypra delicatula, Cypra subnudata

Drepanogynis Guenée in Boisduval & Guenée, 1857 [genus]

Drepanogynis acerba, Drepanogynis admiranda, Drepanogynis albiordine, Drepanogynis alineta, Drepanogynis alternans, Drepanogynis amethystina, Drepanogynis arcuifera, Drepanogynis athroöpsegma, Drepanogynis atrovirens, Drepanogynis benyowskyii, Drepanogynis cervina, Drepanogynis chromatina, Drepanogynis clavata, Drepanogynis devia, Drepanogynis discolor, Drepanogynis ellipsis, Drepanogynis epione, Drepanogynis fuscimargo, Drepanogynis glaucichorda, Drepanogynis herbuloti, Drepanogynis hiaraka, Drepanogynis hygrochoaria, Drepanogynis hypoplea, Drepanogynis incogitata, Drepanogynis incondita, Drepanogynis itremo, Drepanogynis leptodoma, Drepanogynis metoeca, Drepanogynis mixtaria, Drepanogynis monas, Drepanogynis nicotiana, Drepanogynis nigrapex, Drepanogynis olivina, Drepanogynis pero, Drepanogynis peyrierasi, Drepanogynis prosecta, Drepanogynis protactosema, Drepanogynis purpurascens, Drepanogynis pypopyrrha, Drepanogynis quadrivalvis, Drepanogynis rakotobe, Drepanogynis ralambo, Drepanogynis ratovosoni, Drepanogynis rubidivenis, Drepanogynis rubriceps, Drepanogynis salamandra, Drepanogynis sandrangatensis, Drepanogynis sata, Drepanogynis serrifasciaria, Drepanogynis sogai, Drepanogynis strigulosa, Drepanogynis subochrea, Drepanogynis subrosea, Drepanogynis thieli, Drepanogynis tigrinata, Drepanogynis tornimacula, Drepanogynis tripartita, Drepanogynis tsaratanana, Drepanogynis umbrosa, Drepanogynis unilineata, Drepanogynis vara

Epobeidia Wehrli, 1939 [genus]

Epobeidia tigrata

Euexia Prout, 1915 [genus]

Euexia percnopus

Fritillerinnys Holloway, 1993 [genus]

Fritillerinnys clathraria

Hemicopsis Swinhoe, 1904 [genus]

Hemicopsis purpuraria

Isochromodes Warren, 1894 [genus]

Isochromodes analiplaga, Isochromodes aroaria, Isochromodes atristicta, Isochromodes auxilians, Isochromodes bellona, Isochromodes bidentata, Isochromodes boarmiata, Isochromodes brumosa, Isochromodes caletra, Isochromodes carbina, Isochromodes chaon, Isochromodes chiron, Isochromodes circumscripta, Isochromodes confusata, Isochromodes crassa, Isochromodes curvilinea, Isochromodes deminuta, Isochromodes denotata, Isochromodes despoliata, Isochromodes dispar, Isochromodes divergentata, Isochromodes duplicata, Isochromodes elegantaria, Isochromodes epioneata, Isochromodes extimaria, Isochromodes fallax, Isochromodes ferruginea, Isochromodes fraterna, Isochromodes fulvida, Isochromodes granula, Isochromodes infida, Isochromodes jodea, Isochromodes lignicolor, Isochromodes maculata, Isochromodes miniata, Isochromodes nebulosa, Isochromodes nigripunctata, Isochromodes olivata, Isochromodes pallidifimbria, Isochromodes palumbata, Isochromodes pectinicornata, Isochromodes peculiaris, Isochromodes phyllira, Isochromodes polvoreata, Isochromodes propinqua, Isochromodes quadriplagiata, Isochromodes rubra, Isochromodes rufigrisea, Isochromodes sabularia, Isochromodes sheila, Isochromodes siennata, Isochromodes sordida, Isochromodes sparsata, Isochromodes sterrhidopsis, Isochromodes straminea, Isochromodes subcincta, Isochromodes subpicata, Isochromodes subtractata, Isochromodes subusta, Isochromodes tristaria, Isochromodes turbinata, Isochromodes umbrilinea, Isochromodes undilinea, Isochromodes venata, Isochromodes vestigiata

Mesastrape Warren, 1894 [genus]

Mesastrape fulguraria

Metacrocallis Beljaev, 1997 [genus]

Metacrocallis vernalis

Nephodia Hübner, [1823] [genus]

Nephodia abortivata, Nephodia admirationis, Nephodia aerinaria, Nephodia aethiopissa, Nephodia albida, Nephodia albitaenia, Nephodia albithorax, Nephodia ambigua, Nephodia approximata, Nephodia astyochiodes, Nephodia atomaria, Nephodia auxesia, Nephodia azenia, Nephodia betala, Nephodia bicolor, Nephodia bilinea, Nephodia bisecta, Nephodia bonitaria, Nephodia brevistriga, Nephodia cassaria, Nephodia cassarioides, Nephodia cenagosa, Nephodia chthonia, Nephodia cicaria, Nephodia cissoessa, Nephodia clara, Nephodia claribrunnea, Nephodia clarigrisea, Nephodia claudaria, Nephodia cleona, Nephodia clerigata, Nephodia cletagora, Nephodia coalitaria, Nephodia coenulenta, Nephodia conjunctiva, Nephodia contecta, Nephodia costistigmata, Nephodia crata, Nephodia crypsiscia, Nephodia cucula, Nephodia cuculoides, Nephodia curtistriga, Nephodia curvifascia, Nephodia decisa, Nephodia deformata, Nephodia differens, Nephodia directa, Nephodia discoloraria, Nephodia dispansa, Nephodia distincta, Nephodia dividua, Nephodia dognini, Nephodia eccentrica, Nephodia ellopiata, Nephodia erigone, Nephodia erna, Nephodia estriada, Nephodia excavata, Nephodia exclamationis, Nephodia exularia, Nephodia falculata, Nephodia favaria, Nephodia filiforma, Nephodia flammatraria, Nephodia flavipectus, Nephodia flaviplaga, Nephodia flavivertex, Nephodia flebilis, Nephodia foedata, Nephodia folla, Nephodia fronsaria, Nephodia fumilinea, Nephodia fumivena, Nephodia fumosata, Nephodia funeralis, Nephodia hija, Nephodia illiturata, Nephodia illota, Nephodia impunctata, Nephodia incanata, Nephodia incoloraria, Nephodia infirma, Nephodia insipida, Nephodia insuavis, Nephodia interposita, Nephodia inversa, Nephodia iridescens, Nephodia irrorata, Nephodia laevipennis, Nephodia latifascia, Nephodia legata, Nephodia lexuria, Nephodia luctifera, Nephodia luteopunctata, Nephodia manchata, Nephodia marcida, Nephodia marginata, Nephodia maturata, Nephodia minima, Nephodia minor, Nephodia mitellaria, Nephodia monochroma, Nephodia mundaoides, Nephodia musarana, Nephodia nigricula, Nephodia nigrisignata, Nephodia nubetincta, Nephodia nubilaria, Nephodia nudata, Nephodia obeliscata, Nephodia oblitaria, Nephodia obscuriorata, Nephodia occulta, Nephodia orcipennata, Nephodia ordaea, Nephodia organa, Nephodia pallida, Nephodia panacea, Nephodia pania, Nephodia panthea, Nephodia pardata, Nephodia partita, Nephodia parva, Nephodia paularia, Nephodia pecalba, Nephodia pectinata, Nephodia pellucenta, Nephodia pellucida, Nephodia pensaria, Nephodia perezi, Nephodia perilla, Nephodia perimede, Nephodia perspersata, Nephodia philomela, Nephodia pieria, Nephodia pieridaria, Nephodia plautilla, Nephodia pseuderna, Nephodia punctidisca, Nephodia punctularia, Nephodia rotundata, Nephodia sabulosa, Nephodia satellites, Nephodia saturata, Nephodia secturata, Nephodia sericea, Nephodia similis, Nephodia solitaria, Nephodia sororcula, Nephodia spissata, Nephodia styracaria, Nephodia subatra, Nephodia subcolorata, Nephodia subcomosa, Nephodia subdolens, Nephodia subfuligata, Nephodia subnigrata, Nephodia subnotata, Nephodia subocellata, Nephodia subpardata, Nephodia subplagiata, Nephodia subustata, Nephodia tapponia, Nephodia tironaria, Nephodia tiza, Nephodia transducta, Nephodia translineata, Nephodia triangulifera, Nephodia trisecta, Nephodia turpis, Nephodia umbrilinea, Nephodia unilinea, Nephodia variolata, Nephodia vestigiata, Nephodia viatrix, Nephodia vicinaria, Nephodia virginata, Nephodia xanthosema

Neritodes Guenée, 1857 [genus]

Neritodes verrucata

Opisthoxia Hübner, 1825 [genus]

Opisthoxia albanaria, Opisthoxia alectaria, Opisthoxia amabilis, Opisthoxia amphiaria, Opisthoxia archidiaria, Opisthoxia argenticincta, Opisthoxia asopis, Opisthoxia aspledon, Opisthoxia aurelia, Opisthoxia bella, Opisthoxia bellaoides, Opisthoxia bolivari, Opisthoxia bracteata, Opisthoxia branickiaria, Opisthoxia cabima, Opisthoxia cassandra, Opisthoxia casta, Opisthoxia chouyi, Opisthoxia claudiaria, Opisthoxia cluana, Opisthoxia columbaria, Opisthoxia conjuncta, Opisthoxia consequa, Opisthoxia contrariata, Opisthoxia corinnoides, Opisthoxia crepuscularia, Opisthoxia croceata, Opisthoxia croesaria, Opisthoxia curvilinea, Opisthoxia danaeata, Opisthoxia descimoni, Opisthoxia dora, Opisthoxia elysiata, Opisthoxia epichrysops, Opisthoxia erionia, Opisthoxia farantes, Opisthoxia fasciata, Opisthoxia formosante, Opisthoxia geryon, Opisthoxia gloriosa, Opisthoxia haemon, Opisthoxia humilis, Opisthoxia hybridata, Opisthoxia integra, Opisthoxia interrupta, Opisthoxia laticlava, Opisthoxia leucophis, Opisthoxia limboguttata, Opisthoxia lineata, Opisthoxia lucilla, Opisthoxia lyllaria, Opisthoxia lyonetaria, Opisthoxia metargyria, Opisthoxia miletia, Opisthoxia molpadia, Opisthoxia monanaria, Opisthoxia ockendeni, Opisthoxia olivenzaria, Opisthoxia omphale, Opisthoxia orion, Opisthoxia ornata, Opisthoxia pamphilaria, Opisthoxia pepita, Opisthoxia phrynearia, Opisthoxia picta, Opisthoxia praeamabilis, Opisthoxia projecta, Opisthoxia quadrifilata, Opisthoxia salubaea, Opisthoxia sardes, Opisthoxia saturaria, Opisthoxia saturniaria, Opisthoxia subalba, Opisthoxia transversata, Opisthoxia trimaculata, Opisthoxia uncinata, Opisthoxia vigilans, Opisthoxia virginalis, Opisthoxia vitenaria

Paraleptomiza Beljaev, 1998 [genus]

Paraleptomiza bilinearia

Picromorpha Turner, 1919 [genus]

Picromorpha pyrrhopa

Pyrinia Hübner, 1818 [genus]

Pyrinia abditaria, Pyrinia acutipennis, Pyrinia adminiculata, Pyrinia agonisaria, Pyrinia angulimargo, Pyrinia antoniata, Pyrinia ardysaria, Pyrinia arxata, Pyrinia augustata, Pyrinia aurantiaca, Pyrinia bertularia, Pyrinia brasaria, Pyrinia brunnea, Pyrinia brunneoliva, Pyrinia callioparia, Pyrinia carthamata, Pyrinia castana, Pyrinia castaneata, Pyrinia cerocampata, Pyrinia charisaria, Pyrinia chrysoclaba, Pyrinia chrysops, Pyrinia coearia, Pyrinia concisata, Pyrinia copiosata, Pyrinia derasata, Pyrinia discata, Pyrinia dispansa, Pyrinia distincta, Pyrinia divalis, Pyrinia elfina, Pyrinia erythrocephalata, Pyrinia eubaphe, Pyrinia faragita, Pyrinia flavida, Pyrinia flavoapicata, Pyrinia fletifera, Pyrinia fulvata, Pyrinia fulvatoides, Pyrinia fusilineata, Pyrinia gallaria, Pyrinia helvaria, Pyrinia hilaris, Pyrinia ianaria, Pyrinia icosiata, Pyrinia incensata, Pyrinia itunaria, Pyrinia lebonaria, Pyrinia megara, Pyrinia mephasaria, Pyrinia mimicaria, Pyrinia minsera, Pyrinia niligenata, Pyrinia optivata, Pyrinia oroyata, Pyrinia pastazzata, Pyrinia pervisata, Pyrinia pescoria, Pyrinia phoebeata, Pyrinia praefulvata, Pyrinia punctilinea, Pyrinia quadrataria, Pyrinia radiolata, Pyrinia reflectaria, Pyrinia resignata, Pyrinia rigraphicalis, Pyrinia rutilaria, Pyrinia sabasia, Pyrinia sanitaria, Pyrinia selecta, Pyrinia signifera, Pyrinia solata, Pyrinia sterrhata, Pyrinia subaurata, Pyrinia sublustraria, Pyrinia subsanguinea, Pyrinia substriata, Pyrinia sucronaria, Pyrinia tarapotata, Pyrinia tenuilinea, Pyrinia transitata, Pyrinia vanidosa, Pyrinia venusta, Pyrinia yaponaria, Pyrinia yerma, Pyrinia zizana

Ratiaria Walker, 1861 [genus]

Ratiaria platinata

Taeniophila Staudinger, 1897 [genus]

Taeniophila unio

Tessarotis Warren, 1903 [genus]

Tessarotis rubrata

Tritocleis Meyrick 1899 [genus]

Tritocleis microphylla

Xanthabraxas Warren, 1894 [genus]

Xanthabraxas hemionata

Zanclidia Prout, 1915 [genus]

Zanclidia testacea

Ennominae photos with superspecies identification

If you know the species, please, click on the picture and write the species name in Comments section. Also, you can go to the gallery page with all photos of Ennominae sp. (large size).

Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp. Ennominae sp.

Comments

Please, create an account or log in to add comments.

* Our website is multilingual. Some comments have been translated from other languages.

Insecta.pro: international entomological community. Terms of use and publishing policy.

Project editor in chief and administrator: Peter Khramov.

Curators: Konstantin Efetov, Vasiliy Feoktistov, Svyatoslav Knyazev, Evgeny Komarov, Stan Korb, Alexander Zhakov.

Moderators: Vasiliy Feoktistov, Evgeny Komarov, Dmitriy Pozhogin, Alexandr Zhakov.

Thanks to all authors, who publish materials on the website.

© Insects catalog Insecta.pro, 2007—2023.

Species catalog enables to sort by characteristics such as expansion, flight time, etc..

Photos of representatives Insecta.

Detailed insects classification with references list.

Few themed publications and a living blog.